Zitting van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge op 24 en 26 Dec. 1906.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 42(1907), nr. 32, p. [2-3]
Tweede deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie