Zitting van den Kerkeraad der Ned. Israel. Hoofdsynagoge op 9 December.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 42(1907), nr. 30, p. [2e bl 1]
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. De schrijver behandelt het afwijzend advies inzake de subsidie-aanvraag voor de Toynbee-Hall.
Uitgebreide informatie