Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Woensdag 26 December 1906, des morgens ten 10 ure.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 42(1906), nr. 29, p. [3e bl 1-3]
Vervolg van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. De begroting werd besproken; er zal een fonds komen voor de oprichting van een synagoge.
Uitgebreide informatie