Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge, op Maandag 24 December 1906, des avonds te 7 3/4 ure.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 42(1906), nr. 29, p. [2e bl 1-3]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. In deze vergadering werd een gedeelte van de begroting besproken.
Uitgebreide informatie