Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel. gemeente te Amsterdam, gehouden den 7den November 1906.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 42(1906), nr. 25, p. [2]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente. Er werd veel aandacht besteed aan de instructie betreffende het penningmeesterschap.
Uitgebreide informatie