[Binnenland] : Eene vijf en twintigjarige.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 42(1906), nr. 15, p. [2]
Verslag van de vijfentwintigste jaarvergadering van de "Vereniging tot Ondersteuning aan Weduwen van Onderwijzers der Ned. Isr. Gods. Armenscholen te Amsterdam".
Uitgebreide informatie