Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie tot de Algemeene Zaken van het Nederl. Israel. Kerkgenootschap van Juni 1905 tot Juni 1906.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 42(1906), nr. 5, p. [2e bl 1-2]
Derde deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap over 1905-1906.
Uitgebreide informatie