Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie tot de Algemene Zaken van het Nederl. Israel. Kerkgenootschap van Juni 1905 tot Juni 1906.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 42(1906), nr. 3, p. [2e bl 1-2]
Eerste deel van een samenvatting van het jaarverslag van de Permanente Commissie van het Ned. Isr. Kerkgenootschap. Met vermelding van degenen die zijn toegelaten als godsdienstonderwijzers van de verschillende rangen.
Uitgebreide informatie