Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Donderdag 15 Maart.
G., I. de [aut.]
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 41(1906), nr. 41, p. [2e bl 1-2]
Verslag van een kerkenraadsvegadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie