[Binnenland] : Amsterdam
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 41(1905), nr. 7, p. [2e bl 1]
Vermelding van de benoeming van de algemene commissie van examinatoren voor Ned. Isr. Godsdienst Onderwijzers en van het Rabbinaal College van Examinatoren.
Uitgebreide informatie