Verslag van de handelingen der Permanente Commissie van Juni 1904 tot Juni 1905.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 41(1905), nr. 6, p. [2e bl 2]
Tweede deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie over het jaar 1904-1905. Met vermelding van degenen die zijn toegelaten voor de verschillende rangen van godgeleerde zoals darsjan, magid en moré.
Uitgebreide informatie