Verslag van het verhandelde in de zitting van den Kerkeraad der Portug. Israel. gemeente te Amsterdam gehouden den 29sten Maart 1905.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 40(1905), nr. 47, p. [3e bl 1]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Uitgebreide informatie