Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Donderdagavond 9 Maart 1905.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 40(1905), nr. 40, p. [1]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie