Uit Neerlands Residentiestad.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 40(1905), nr. 33, p. [2-3]
De schrijver van de artikelenserie "Uit Neerlands Residentiestad" gaat in op wat de heer B. Blok in een van de bladen heeft geschreven over de kwestie rond de waarneming van de functies chatan tora en chatan beresjiet.
Uitgebreide informatie