Verslag van de handelingen der Permanente Comm. van Juni 1903 tot Juni 1904.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 40(1904), nr. 4, p. [2e bl 2]
Eerste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie over het jaar 1903-1904. Met vermelding van degenen die zijn toegelaten als godsdienstonderwijzers van de verschillende rangen.
Uitgebreide informatie