Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Dinsdagavond 5 Juli.
Groot, I. de [aut.]
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 40(1904), nr. 4, p. [2e bl 1]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie