Vergadering van den kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Woensdag 20 April.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 39(1904), nr. 45, p. [2e bl 1-2]
Verslag van een openbare zitting van de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie