Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Donderdagavond 18 Februari, ten 8 ure.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 39(1904), nr. 37, p. [3e bl 1-2]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie