Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Woensdagavond 23 December 1903.
Groot, I. de [aut.]
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 39(1904), nr. 30, p. [2-3]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Bij het begin van de zitting was het vereiste aantal leden [vijftien] niet aanwezig. Na een telefoontje kwamen er nog twee. Men ging verder met de behandeling van de begroting en er werden leden van het kerkbestuur gekozen. Tevens werd afscheid genomen van de heer Jacq. H. Rubens.
Uitgebreide informatie