Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Maandagavond 30 November.
G., I. de [aut.]
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 39(1903), nr. 25, p. [1-2]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. In hoofdzaak werd een brief van de heer N. Davids [Bz.] die hij aan het kerkbestuur had gestuurd, besproken.
Uitgebreide informatie