De Zionisten door een Zionist veroordeeld.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 39(1903), nr. 22, p. [2e bl 1]
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een artikel van iemand die zich, met als initialen G.C.P., in een Joods blad onder de titel "Zionisme" kritisch heeft uitgelaten over de kerkenraadsverkiezing van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie