[Ingezonden Stukken. [brief]
Cats, L.S. [aut.]
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 39(1903), nr. 11, p. [2e bl 1]
De heer L.S. Cats uit Gouda reageert op een redactionele opmerking in het vorige nummer inzake de uitslag van de kerkenraadsverkiezing. Het probleem ligt daarin dat er in de gemeente twee personen zijn met dezelfde naam.
Uitgebreide informatie