Vergadering van den Kerkeraad der N.I. Hoofd-Synagoge op 23 en 28 December 1902.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 38(1903), nr. 30, p. [2e bl 1]
Redactioneel commentaar inzake de toegang van de joodse pers tot de vergaderingen van de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Aan het eind van het artikel volgen nog enkele opmerkingen betreffende het salaris van de oppervoorzanger.
Uitgebreide informatie