Onwaar.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 38(1902), nr. 25, p. [2]
De redactie van het NIW bekritiseert een verslaggever van het Weekblad voor Isr. Huisgezinnen die wel was toegelaten bij een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge ofschoon hij geen schriftelijke aanvraag daartoe had gedaan. Hoofdredacteur Philip Elte vraagt uitleg aan de heer B.E. Asscher en krijgt antwoord.
Uitgebreide informatie