Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Port. Isr. Gemeente te Amsterdam, gehouden den 19 Juni 1902. [Voortgezette Vergadering.]
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 38(1902), nr. 5, p. [2]
Verslag van de voortgezette vergadering van de kerkenraad van de Port. Isr. Gemeente.
Uitgebreide informatie