Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Zondag 6 Juli, 's morgens ten 10½ uur.
Groot, I. de [aut.]
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 38(1902), nr. 4, p. [2-3]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie