Verslag van het verhandelde in de Vergadering van den Kerkeraad der Portug. Israel. Gemeente te Amsterdam, gehouden den 5 Februari 1902.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 37(1902), nr. 38, p. [1-2]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Uitgebreide informatie