Zitting van den Kerkeraad der Nederl. Isr. Hoofdsynagoge van Donderdagavond 20 Februari 1902.
Groot, I. de [aut.]
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 37(1902), nr. 37, p. [2-3]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie