Vijf- en Twintig-jarig jubileum van den Eerw. Heer A. Grünberg, als Voorzanger ter Uilenburgerstr.-Synagoge op [ .. ] 26 December 1901.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 37(1902), nr. 29, p. [2-3]
Verslag van de feestelijkheden ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig ambtsjubileum van Abraham Grünberg als voorzanger in de synagoge Uilenburgerstraat in Amsterdam.
Uitgebreide informatie