Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1900 tot Juni 1901. [vervolg.]
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 37(1901), nr. 6, p. [2e bl 1]
Tweede deel van een samenvatting van het jaarverslag van de Permanente Commissie van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.
Uitgebreide informatie