[Binnenlandse berichten (3)] : 's-Gravenhage
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 37(1901), nr. 2, p. [2e bl 1-2]
Enkele punten die zijn besproken in de laatste kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Gemeente./ Verslag van twee vergaderingen, namelijk van de Haagse afdelingen van de "Maatschappij tot Nut van de Israelieten in Nederland" en van het "Alg. Isr. Verbond"./ Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer L. Hirschel.
Uitgebreide informatie