Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge van Maandag 29 October, 's avonds 8 uur.
Groot, I. de [aut.]
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 36(1900), nr. 20, p. [2-3]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie