[Binnenland] : Algemeene vergadering der Nederlandsche afdeeling van de Alliance.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 34(1899), nr. 52, p. [2]
Verslag van de algemene vergadering van het "Alg. Isr. Verbond" die in Groningen werd gehouden. Er waren veel vrouwen aanwezig aangezien de heer B.E. Asscher zou spreken over het "Feminisme en de Joodse vrouw".
Uitgebreide informatie