Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Donderdag 22 December 's avonds 8 uur.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 34(1898), nr. 28, p. [1-3]
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Voor een groot gedeelte gaat het over de eventuele aanstelling van een derde rabbijn. De vergadering wordt voortgezet op een andere avond.
Uitgebreide informatie