Verslag der vergadering van den kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Dinsdag 28 December 1897.
I. de G.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 33(1897), nr. 28, p. [2 + 2e bl 2]
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. De vergadering wordt voortgezet op donderdagavond.
Uitgebreide informatie