[Centrale Commissie tot de Algemene Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap. Zitting van 28 juni 1897.]
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 33(1897), nr. 2, p. [2-3]
Verslag van de zitting van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.
Uitgebreide informatie