[Kerkeraadszitting.] [vervolg]
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 32(1897), nr. 30, p. [2e bl 1]
Vervolg van het commentaar van de redacteur op de laatstgehouden kerkenraadszitting.
Uitgebreide informatie