[Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge alhier op woensdag 9 december 1896.]
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 32(1896), nr. 25, p. [2e bl 1-2]
Verslag van de kerkenraadsvergadering der Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie