Begrooting voor het jaar 1896 [vervolg]
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 31(1896), nr. 31, p. [2e bl 1]
Vervolg van het commentaar van de hoofdredacteur met betrekking tot de begroting voor 1896 van de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie