Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge [op 9 december]
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 31(1895), nr. 25, p. [2e bl 1]
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Nederl. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam.
Uitgebreide informatie