[Binnenland] : Amsterdam
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 21(1885), nr. 17, p. [3]
Uitslag van de kerkenraadsverkiezingen van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie