Zitting van den kerkeraad der Ned. Israel. hoofdsynagoge op Maandag-avond 26 Mei 1879.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 14(1879), nr. 46, p. [1-2]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie