Zitting van den kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Donderdag 19 Dec. 1878.
Nieuw Isr. Weekblad, vol. 14(1878), nr. 24, p. [1-2]
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Uitgebreide informatie