Prior, Pauline
2002
Yitschak Huisman bij de Pro-Israel vredesdemonstratie als reactie op de pro-Palestijnse demonstratie op de Dam, Amsterdam, 2002.
F901002
Anita Frank en Pauline Prior
Uitgebreide informatie