Robles, M.H. e.a. (auteur)
1959=1965
Notariële akten (afschriften), nota's en andere documenten m.b.t. verkoop van percelen grond te Paramaribo, 1959-1965, uit de nalatenschap van de fam. Robles
D017885
Uitgebreide informatie