onbekend (auteur)
1922 (?)
Uittreksel uit register van de Gouverneur Generaal van de kolonie Suriname inzake de boedel van wijlen de weduwe van Salomon Abrahams, uit de nalatenschap van de familie Robles
D017858
Uitgebreide informatie