Het Kerkbestuur der NIG Roermond
1885-06-07
Instructie voor Mourits Koster opgesteld bij zijn indiensttreding als onderwijzer bij de joodse gemeente Roermond, 1885
D008419
Uitgebreide informatie