Staatsdrukkerij (?)
1940-03-14
Overdruk uit het Staatsblad met verslag v/d 39e vergadering v/d Eerste Kamer met uitlatingen van Van Vessem, 1940
D003177
Uitgebreide informatie